Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΟΙ “ΑΞΙΟΙ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ & ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ”

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ!

(από εφημερίδα Ανεξάρτητος)

Σε καθεστώς “μνημονίου” εισέρχεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς. Αυτό είναι το δραματικό αποτέλεσμα της διακυβέρνησής του τα τελευταία 25 χρόνια από το καθεστώς των “άξιων, εμπείρων & ικανών”, όπως επισήμως ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη από τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση.
Το υπέρογκο χρέος που “φόρτωσαν” στον Αλέξανδρο Παρίση οι προκάτοχοί του, οδηγεί τον Δήμο Κεφαλλονιάς σε καθεστώς επιτήρησης και εξυγίανσης, ενώ πολύ σύντομα θα γίνουν γνωστές και οι “ποινές” που θα επιβληθούν.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα εξυγίανσης του Υπ. ΕΣ για τους Δήμους που θα ενταχθούν σε αυτό προβλέπονται:
•1. Πάγωμα ή περιορισμός των προσλήψεων και των συμβάσεων.
•2. Πάγωμα ορισμένων κωδικών όπως για δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κλπ
•3. Πάγωμα υλοποίησης νέων έργων, καθώς το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τη ΣΑΤΑ, θα διατίθεται για το πρόγραμμα εξυγίανσης.
•4. Υποχρέωση υλοποίησης του προγράμματος με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που δε υπερβαίνει μια δημοτική περίοδο.
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα εξυγίανσης θα γίνει σε τέσσερα στάδια:
•1. Διαπίστωση ανάγκης οικονομικής αξιολόγησης βάση αντικειμενικών κριτηρίων
•2. Εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του από τους αξιολόγηση ΟΤΑ από τους ορκωτούς λογιστές
•3. Εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης
4. Έγκριση του προγράμματος από την τριμελή Ελεγκτική επιτροπή
Το πρόγραμμα εξυγίανσης θα περιλαμβάνει:
Α. Επιμήκυνση του σημερινού μέσου χρόνου αποπληρωμής των δανείων των 15 ετών μέχρι 25 για την αποπληρωμή τους
Β. Σημαντική μείωση του επιτοκίου που όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΟ ανέρχεται στο 5,9%.
Για το θέμα αυτό ο Δήμος Κεφαλλονιάς εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:
Δραματικές είναι οι εξελίξεις που αφορούν στον Δήμο μας μετά από την σημερινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για ένταξη του Δήμου Κεφαλλονιάς σε πρόγραμμα επιτήρησης και εξυγίανσης λόγω των τεράστιων χρεών που έχει σήμερα.
Το πρόγραμμα εξυγίανσης θα διαρκέσει 3 χρόνια ενώ αναμένουμε να πληροφορηθούμε τις «ποινές» που θα προβλέπονται για τον Δήμο μας, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα επιδεινώσουν την θέση του Δήμου μας στους τομείς των έργων, του προσωπικού, της κοινωνικής πολιτικής, του τομέα των εκδηλώσεων, του πολιτισμού, κ.ο.κ.
Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανόν πλέον να αναγκάσει την Δημοτική Αρχή να αναπροσαρμόσει όλα τα προγράμματά της και επαναπροσδιορίσει όλους τους στόχους και τις δράσεις που είχαν ήδη προγραμματιστεί.
Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς διά του παρόντος δελτίου τύπου θέλει να υπενθυμίσει ότι, για αυτή την κατάσταση και για την ανωτέρω εξέλιξη δεν φέρει καμία πολιτική και καμία διαχειριστική ευθύνη.
Η πραγματικότητα, οι νόμοι, η λογική αλλά και το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει την σημερινή ηγεσία του Δήμου, την επιφορτίζει με την υποχρέωση για την διαχείριση της παρούσας κρίσης.
Ο Δήμαρχος καλεί τους πολίτες του νησιού να σταθούν στο ύψος που απαιτούν οι νέες περιστάσεις και μαζί με την δημοτική αρχή, χέρι-χέρι, να δώσουν και αυτή την μάχη μη έχοντας καμία άλλη επιλογή.
Τέλος, ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτές οι ώρες δεν είναι για καταμερισμό ευθυνών, που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, διότι τέτοια πολυτέλεια δεν διαθέτουν οι συνθήκες που βιώνουμε.
Για οτιδήποτε νεότερο ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα κρατήσει ενήμερους τους πολίτες του νησιού μας.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“ΗΘΕΛΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙ”

Πληροφορούμαι και θλίβομαι ότι έγκριτη συνάδελφος αντιμετωπίζει ζήτημα πειθαρχικής δίωξης από Υπηρεσία, διότι προέβηκε σε εκτέλεση ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ Δικαστικής Αποφάσεως που τη δικαίωσε, και συγκεκριμένα εκτέλεσε την απόφαση εις βάρος τραπεζικού λογαριασμού της Υπηρεσίας, ΩΣ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.
Και αναντίρρητα είχε δικαίωμα.
Στο άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος τούτης της Χώρας ή τουλάχιστον ότι έχει απομείνει από τούτη τη Χώρα, ορίζεται ότι "Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει αναγκαστικά μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης". Στο άρθρο 1 του ν.3068/2002 (ΦΕΚ α 274/14.11.2002), όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 20 του ν.3301/2004, που εκδόθηκε εις εκτέλεση του άρθρου 94 παρ.4 του Συντάγματος, ορίζεται ότι "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων". Περαιτέρω, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που, μαζί με το προαιρετικό Πρωτόκολλό του, κυρώθηκε με τον ν.2462/1997, και άρχισε να ισχύει για την Ελλάδα από 5.8.1997 (Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0546/62/Α1 /292/Μ.2870/7.5.1997), έχει δε υπερνομοθετική ισχύ κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, στο άρθρο 2 παρ.3 αυτού ορίζει ότι: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση: α) να εγγυώνται ότι κάθε άτομο, του οποίου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες, που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, παραβιασθούν, θα έχει στη διάθεσή του μία πρόσφορη προσφυγή, ακόμη και αν η παραβίαση θα έχει διαπραχθεί από πρόσωπα που ενεργούν υπό την επίσημη κρατική ιδιότητά τους, β) να εγγυώνται ότι η αρμόδια δικαστική, διοικητική, νομοθετική... αρχή ... θα αποφαίνεται πράγματι σχετικά με τα δικαιώματα του προσφεύγοντος, και να προωθήσουν τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, γ) να εγγυώνται την εκτέλεση, από τις αρμόδιες αρχές, κάθε απόφασης που θα έχει κάνει δεκτή τη σχετική προσφυγή". Εξάλλου, το άρθρο 14 παρ.1 εδ. α` του ίδιου Συμφώνου ορίζει ότι: "Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα η υπόθεσή του να δικαστεί από ... δικαστήριο ... το οποίο θα αποφασίσει ... και για αμφισβητήσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αστικού χαρακτήρα". Με τη διάταξη αυτή συμπορεύεται και το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, που καθιερώνεται με το άρθρο 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (η οποία κυρώθηκε με το ν.δ.53/1974), καθώς και με το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος. Οι ως άνω διατάξεις δεν ιδρύουν μόνο διεθνή ευθύνη των συμβαλλομένων κρατών, αλλά έχουν άμεση εφαρμογή και υπερνομοθετική ισχύ, άρα θεμελιώνουν δικαιώματα υπέρ των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους. Οι διατάξεις αυτές εγγυώνται όχι μόνο την ελεύθερη πρόσβαση σε δικαστήριο, αλλά και την πραγματική ικανοποίηση του δικαιώματος που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο, δηλαδή το δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς την οποία η προσφυγή στο δικαστήριο θα απέβαλλε την ουσιαστική αξία και χρησιμότητά της (Ολ.ΑΠ 21/2001). Από τις εκτεθείσες συνταγματικές διατάξεις και εκείνες του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και της ΕΣΔΑ σαφώς συνάγεται ότι, προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές σκοπού της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, επιτρέπεται η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ και νομικών ν.π.δ.δ., με τις οποίες επιδικάζονται εις βάρος τους χρηματικές απαιτήσεις.
Και ενώ λοιπόν ένας συμπολίτης μας, ένας συνάνθρωπός μας, επεδίωξε ΝΟΜΙΜΑ, διά της ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, την καταβολή εις αυτόν των οφειλομένων από την Υπηρεσία, και υποχρεώθηκε με ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ δικαστική απόφαση η Υπηρεσία να καταβάλλει, και η Υπηρεσία ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ, και προέβηκε η συμπολίτισσά μας σε αυτό που ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, δηλαδή ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ ΤΗΣ, τώρα πληροφορούμαι ότι η Υπηρεσία επιδιώκει το ΔΙΩΓΜΟ της ΔΙΚΑΙΩΘΕΙΣΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΑΣ ΜΑΣ.
Ελπίζω η πληροφορία να μην αληθεύει, γιατί διαφορετικά θλιβερή για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η λογική της Υπηρεσίας. Και επικίνδυνη, αφού σε τούτες τις δύσκολες στιγμές η ανάγκη να προστατευτούν τα κεκτημένα του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ είναι ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ, όταν γύρω μας πληθαίνουν τα χέρια που επαιτούν ΗΛΙΟ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Όταν γύρω μας βλέπουμε ΧΕΡΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ.
Και δεν τολμώ να πιστέψω ότι ελεύθερα σκεπτόμενοι συμπολίτες μας θα έχουν τη λογική ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΑ.
Γιατί πραγματικά τότε δεν θα απέχει η ημέρα που εσύ που θέλησες δικαιοσύνη θα νοιώθεις ένοχος ακόμη και για την ελπίδα σου.
Η Υπηρεσία θα διαφυλάξει την αυθεντία της ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΣΕΒΑΣΘΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙΣΗΣ. Τα εκλεγμένα από το ΛΑΟ πρόσωπα που θα εκφράσουν με τη γνώμη τους ή την ψήφο τους τη θέση της Υπηρεσίας, αν δεν ΣΕΒΑΣΘΟΥΝ τα δικαιώματα ενός, πραγματικά ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΕΒΑΣΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ.
Και μη ρωτήσετε ποία είναι η Υπηρεσία. Ξέρουν. Θα είναι τιμή για την ταπεινότητά μου κάτι από αυτά να τους προβληματίσει.
Και μη ρωτήσετε για ΠΟΙΟΝ ΚΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ. Σκέψου ότι ίσως αύριο Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΘΑ ΚΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.
Ταπεινά
Γερασιμος Βασ. Θεοδωράτος
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: “Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΞΥΠΝΑΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

“Ο Δήμαρχος με παίρνει τηλέφωνο και με ξυπνάει ακόμη και την νύχτα για τα θέματα του Δήμου”! Αυτή την δήλωση έκανε μπροστά στις κάμερες για τον Αλέξανδρο Παρίση, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσος Αποστολόπουλος που συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με την παρουσία και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Σπύρου Σπύρου.
Για το θέμα αυτό ο Δήμος Κεφαλλονιάς εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:
Την Πέμπτη 5/5 στο Δημαρχείο Κεφαλλονιάς πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Δημάρχου Κεφαλλονιάς με τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων κ. Τάσο Αποστολόπουλο.
Στην σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στο Δήμο Κεφαλλονιάς και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Γενικός Γραμματέας διαπίστωσαν ότι το μεγάλο εγχείρημα του Καλλικράτη έχει μεν τεράστια ζητήματα και προβλήματα, πλην όμως εξέφρασαν την πεποίθηση ότι όλα θα ξεπεραστούν γρήγορα μέσα από την καθημερινή και ειλικρινή συνεργασία και επαφή.
Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς έθεσε υπόψη του Γενικού Γραμματέα όλα τα θέματα που θεωρεί φλέγοντα για τον Δήμο όπως για παράδειγμα το ζήτημα της Διαδημοτικής, την επίσπευση του ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, την απόφαση για την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού για τον Δήμο μας, την προώθηση για ΦΕΚ όλων των αποφάσεων που εκκρεμούν, την επίσπευση της καταβολής των χρημάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στο Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας κ.α..
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Τάσο Αποστολόπουλο για την άψογη μέχρι σήμερα συνεργασία, ενώ είπε χαρακτηριστικά ότι στο πρόσωπό του Γ.Γ. δεν βλέπει έναν εκπρόσωπο της Κυβέρνησης αλλά έναν φίλο και καλό συνεργάτη.
Καθόλη την διάρκεια της σύσκεψης, παρών σε αυτήν ήταν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου που με την σειρά του ζήτησε ο Δήμος, η Περιφέρεια και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να δώσουν την μάχη «χέρι-χέρι» αυτή την δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα
Στο τέλος ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δώρισε στον Δήμαρχο αναμνηστική πλακέτα για την πρώτη τους θεσμική συνάντηση στο νησί μας, ενώ ο Δήμαρχος ανταπέδωσε και αυτός με αναμνηστική πλακέτα του Δήμου μας που παρέδωσε, τόσο στον Γ.Γ της Αποκεντρωμένης, όσο και στον Περιφερειάρχη μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου