Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Το 16ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ είναι: «Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ», αναδόχου Εταιρείας P&C DEVELOPMENT S.A με κωδικό Ο.Π.Σ. 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».
Σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔ κ. Δ. Λυκούδη ζητείται «Η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο παράταση εργασιών για το εν’ θέματι έργο έως τις 26-10-2017».

Παραθέτοντας το ιστορικό του έργου από το 2009 που δημοπρατήθηκε, μέχρι σήμερα με 10 σημεία και με ελάχιστους μάλιστα σχολιασμούς, αβίαστα προκύπτει ότι το νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου αποτελεί ένα ακόμη «Γεφύρι της Άρτας».
ΠΡΩΤΟ: Το νέο Γηροκομείο Αργοστολίου κατασκευάζεται σε δύο φάσεις.
ΔΕΥΤΕΡΟ: Από τα 4,7 εκατ. ευρώ της σύμβασης για την Α’ Φάση τα 3 εκατ. είναι (υποτίθεται) επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας το 2008 μετά από παρέμβαση του τότε βουλευτή (και σημερινού δημάρχου) που σε κάθε ευκαιρία επαίρεται γι’αυτή την ενέργεια του, μόνο που αμελεί να πει ότι …9 χρόνια μετά το Υπουργείο έχει δεν έχει δώσει ούτε 1 εκατ. ευρώ!
ΤΡΙΤΟ: Η Α΄ Φάση δημοπρατήθηκε στις 5/5/2009 και η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 23/10/2009. Συμβατικός χρόνος κατασκευής 30 μήνες, δηλαδή η παράδοση να γίνει 23/4/2012.
5 ½ χρόνια μετά το έργο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!!!
Η τελευταία παράταση που μπορέσαμε να εντοπίσουμε ήταν για τις 15/2/2015 (απόφαση 42/11-11-2014 του ΔΣ του Δημοτικού Γηροκομείου). Έκτοτε αγνοείται η τύχη της Α’ Φάσης…
ΤΕΤΑΡΤΟ: Η Β’ Φάση αρχικά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στις 4/7/2013. Η δημοπράτηση έγινε στις 26/11/2013 και η υπογραφή της σύμβασης στις 9/5/2014.
ΠΕΜΠΤΟ: Παρ’όλο ότι σύμφωνα με τη σύμβαση η Β΄ Φάση θα έπρεπε να παραδοθεί στις 3 Αυγούστου 2015, ο τότε περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου έξι ημέρες πριν αποχωρήσει στις 25/8/2014 ανακαλεί την απόφαση ένταξης του έργου με το αιτιολογικό ότι …«το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έως 31.12.2015»!!! Η Δημοτική Αρχή δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση για «την τιμή – έστω – των όπλων»…
ΕΚΤΟ: Στις 28/1/2016 η Β΄ Φάση εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Σήμερα 2 ½ χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης (9/5/2014) και δύο χρόνια μετά την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (3/8/2015) (και αυτό) το έργο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!!!
ΕΒΔΟΜΟ: Η τελευταία παράταση που είχε δοθεί από το ΔΣ ήταν στις 20/12/2016 (απόφαση 420/2016) για 145 ημέρες μέχρι 31/3/2017.
Σήμερα η δημοτική αρχή δια του αντιδημάρχου έργου εισηγείται στο ΔΣ την παράταση εργασιών της Β’ Φάσης κατά 120 ημέρες μέχρι 26/10/2017 και …έχει ο Θεός, παρ’ότι στις 22/12/2016 με ανακοίνωσή του ο κ. Λυκούδης που τιτλοφορούσε «Οι 8 αλήθειες για τα μπάζα …και τα έργα στο Νησί μας» στην «Αλήθεια 8η» «για το Νέο Αργοστόλι» διαβεβαίωνε «Ολοκληρώνεται και εγκαινιάζεται το Μάρτιο το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» μόνο που …«ξέχασε» να πει για ποιο Μάρτιο μίλαγε …του 2017 ή μήπως του …2027.
ΟΓΔΟΟ: Πάντως για τη νέα προθεσμία ολοκλήρωσης της Β΄ Φάσης για 26/10/2017 οι μέρες από την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/3/2017 …δεν βγαίνουν. Ο κ. Λυκούδης εισηγείται σήμερα 120 (συνολικά ημέρες) παράταση έως 26/10/2017. Όμως από τις 31/3/2017 μέχρι τη νέα ημερομηνία παράτασης των εργασιών που εισηγείται ο κ. Λυκούδης 26/10/2017 είναι …209 ημέρες και όχι 120!!!
ΕΝΑΤΟ: Στη σημερινή εισήγηση του κ. Λυκούδη (που υπογράφεται από τον αναπληρωτή προϊστάμενο διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο) στο σημερινό ΔΣ η νέα προθεσμία για τις 26/10/2017 αιτιολογείται με τρεις λόγους. Ο Β και ο Γ είναι αυτολεξεί:
«Β) Προτείνεται διάστημα 40 ημερών για καθυστερήσεις χρονικής διάρκειας που δημιουργήθηκαν λόγω της διευθέτησης προβλημάτων που προέκυψαν από εκτελεσθείσες εργασίες της Α’ φάσης του έργου στον περιβάλλων χώρο λόγω της διάλυσης της σύμβασης.
Γ) Αδυναμία εκτέλεσης υπερσυμβατικών εργασιών του έργου μέχρις ότου αυτές να συμπεριληφθούν στον 2ο ΑΠΕ και να γίνει η έγκριση του».
Αυτό λοιπόν που δημιουργεί ΣΩΡΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ και που θέτουν εν αμφιβόλλω την αξιοπιστία της εισήγησης του κ. Λυκούδη είναι ότι τους ίδιους ακριβώς λόγους λέξη προς λέξη (!) είχε επικαλεστεί και τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ζητούσε την παράταση των εργασιών μέχρι 31/3/2017 (απόφαση 420/2016 με ΑΔΑ: Ω0Ρ4ΩΕ5)!!!
Η μόνη διαφορά είναι ότι για τον λόγο Β τότε εισηγήθηκε 35 ημέρες παράταση ενώ σήμερα ζητάει…40 ημέρες!!!
ΔΕΚΑΤΟ: Και καλά όλα τα παραπάνω (για λόγους οικονομίας και τρόπος του λέγειν «τα καλά»…) αλλά υπάρχει και μία γκρίζα σελίδα στην υπόθεση της ολοκλήρωσης του έργου ακόμη και σε δύο μήνες στις 26/10/2017 να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο φάσεις του νέου Γηροκομείου.
Ο λόγος για τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου.
Με την 39/3-6- 2015 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Γηροκομείου αποφασίζεται «Να αφαιρεθεί από την εργολαβία του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Α΄» το σύνολο του εξοπλισμού και μηχανημάτων που προβλέπεται από τη μελέτη».
Με την 183/14-6-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται η «Έγκριση υποβολής τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», ΕΣΠΑ 2014-2020».
Ο προϋπολογισμός της τροποποίησης είναι αύξηση 1.037.664,79 ευρώ που αφορά το κόστος του εξοπλισμού (952.599 ευρώ), της σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. (82.014,34 ευρώ) και της σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (3.051,45 ευρώ).
Ένα χρόνο και 2 ½ μήνες από την απόφαση του ΔΣ για αύξηση του προϋπολογισμού του έργου Δημοτικού Γηροκομείου για να περιλάβει τον εξοπλισμό και τις συνδέσεις με ΔΕΗ κ.λ.π. σύμφωνα με τον κατάλογο των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας που δημοσιεύτηκε στις 21/6/2017 (λινκ entagmena erga o.p. Ionia Nisia 2014-2020 ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ!!!
Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με την 46/25-5-2016 απόφαση του ΔΣ του Γηροκομείου εγκρίθηκε η μελέτη για την προμήθεια του εξοπλισμού και οι όροι δημοπράτησης της με ανοικτό διαγωνισμό.
Με απλά λόγια για να μετεγκατασταθεί το Γηροκομείο από τον Άγιο Ανδρέα που τώρα στεγάζεται δεν αρκεί να ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Οκτωβρίου η Β’ Φάση που σήμερα καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αλλά πρέπει:
ΠΡΩΤΟΝ: Να ολοκληρωθεί και η Α’ Φάση που βολοδέρνει από το …2009 και
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ο εξοπλισμός του νέου Γηροκομείου συν το κόστος σύνδεσης με ΔΕΗ κ.λ.π., να γίνει ο διαγωνισμός, να βγει ανάδοχος και να γίνει η προμήθεια και τέλος η εγκατάσταση…
Κύριε δήμαρχε, μήπως μπορείτε σήμερα (αν παρευρεθείτε και δεν έχετε όλως τυχαίως πάλι υποχρεώσεις στην Κέρκυρα ή την Αθήνα….) να δείξετε ότι ΕΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΕΥΕΤΕ και να πείτε την ΑΛΗΘΕΙΑ για το Γηροκομείο, γιατί έτσι που πάει θα τελειώσει του …Αγίου Ποτέ ;
Και κάτι τελευταίο με αφορμή τα σημερινά περί Γηροκομείου.
Από τις αρχές Ιουλίου έχουν παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου ο Αντιπρόεδρος κ. Τάσος Ζησιμάτος και το μέλος αντιδήμαρχος κ. Σοφία Γαρμπή (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 15/7/2017) δίχως μάλιστα να γνωστοποιηθούν οι λόγοι της παραίτησής τους αφήνοντας έτσι η Δημοτική Αρχή τις φήμες να οργιάζουν. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι άμεσα θα αντικατασταθούν …1 ½ μήνα μετά καμία αντικατάσταση δεν έχει γίνει!!!

 kefaloniapress.gr

Ποιά η σχέση του Δήμου με το 4* Sikyon Cost Hotel του Ξυλόκαστρου ;; (εκτός τους κοκοφοίνικες)..

Το Sikyon Coast Hotel είναι ένα απο τα πιο δημοφιλή ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Διαθέτει 41 δωμάτια , είναι κατηγορίας 4 αστέρων και βρίσκεται στην ομορφότερη παραλία του Κορινθιακού κόλπου ενω συνορεύει με το πευκόδασος του Ξυλοκάστρου. Το σημείο εστίασης του Ξενοδοχείου είναι η ιστορική βίλα του διάσημου έλληνα ποιητή Άγγελου Σικελιανού, ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας οικοδόμημα του 20ου αιώνα.
O μεγάλος ποιητής Άγγελος Σικελιανός έζησε στην περιοχή Ξυλοκάστρου για 20 περίπου χρόνια. Το πέρασμά του ήταν εκρηκτικό και άφησε πίσω του, εκτός από το ιδιότυπο σπιτί του, πολλές μνήμες μιας παραμυθένιας ζωής και μιας ξεχωριστής παρουσίας καθώς και στοιχεία της έμπνευσης του από την ιδιαίτερα όμορφη φύση της περιοχής .
Το 1916 ο  Άγγελος Σικελιανός μαζί με την πρώτη του σύζυγο, Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, ολοκλήρωσε την κατασκευή της βίλλας στο κτήμα του στην Συκιά Κορινθίας. Το μοναδικής αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας οικοδόμημα, αγόρασε στα τέλη της δεκαετίας του ’50 ο εφοπλιστής Σπύρος Τυπάλδος. Με επίκεντρο την βίλλα του Σικελιανού και το γειτνιάζον πευκοδάσος του Ξυλοκάστρου ο Έλληνας εφοπλιστής δημιούργησε την πρώτη οργανωμένη τουριστική επιχείρηση στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με την ομώνυμη ακτοπλοϊκή εταιρεία, πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.
Η σχέση του ξενοδοχείου με το Δήμο Κεφαλονιάς
Eκ πρώτης όψεως το ξενοδοχείο φαίνεται να λατρεύει τους ..κοκοφοίνικες .
Σε αυτό το ξενοδοχείο- κόσμημα 4 αστέρων με τα 41 δωμάτια και το spa, και κυρίως με τη βίλα Σικελιανού στο οικόπεδό του, ο Δήμος Κεφαλονιάς  είναι μέτοχος καθώς η οικογένεια Τυπάλδου πρόσφερε στον πρ. Δημο Παλικής τη πλειοψηφία των μετοχών.   Το σημαντικό δε είναι ότι και το οικόπεδο με τη βίλα Σικελιανού μετά από δικαστικό αγώνα του πρ. Δήμου Ληξουρίου πέρασε κατά 50% στον τότε Δήμο Ληξουρίου και στη συνέχειά του στον ενιαίο Δήμο Κεφαλονιάς.
Το ποσοστό του Δήμου στην ΑΕ που διαχειρίζεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα λέγεται ότι ήταν 70%… και κατρακύλησε  στο .. 25% !!  Πως και γιατί? Το να είσαι μέτοχος σε ΑΕ προϋποθέτει ότι είσαι σε διαρκή ετοιμότητα ακριβώς για αυτό :  Για να μη βρεθείς μια νύχτα από κύριος μέτοχος, μικρομέτοχος..  Eϊναι άξιο σχολιασμού ότι το ξενοδοχείο τα τελευταία χρόνια έκανε πλήρη ανακαίνιση με χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ και ο Δήμος, αν και μεγαλομέτοχος, δεν πήρε είδηση τίποτε!!
Λεωνιδας Τυπάδος
Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι σε διάφορα δημοσιευματα που παρουσιάζουν το ξενοδοχείο (είναι όντως ιστορικό ξενοδοχείο), εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ο κύριος Λεωνίδας Τυπάλδος (φωτο) ο οποίος δηλώνει απόγονος της εφοπλιστικής οικογένειας των Τυπάλδων, όταν είναι στις πάση γνωστό ότι η οικογένεια Τυπάλδου δεν είχε απογόνους. Κανένα απο τα αδέλφια δεν απόκτησαν παιδιά!!
Καταστάσεις για κινηματογραφική ταινία εποχής.. με χλιδή και ίντριγκα..
Απόψε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα τεθεί το θέμα προς συζήτηση .  Πολλά ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν.. αν απαντηθούν ..καθώς η δημοτική αρχή φαίνεται ότι μάλλον δεν  είχε ασχοληθεί καθόλου με αυτό.. οπότε το μόνο που μένει είναι η πρόσληψη δικηγόρου για να ψάξει που βρισκόμαστε..
Προς το παρον χαρείτε το Sikyon Coast Hotel από τις  φωτογραφίες του και γιατί όχι, κανονίστε κάποια απόδραση , μια εκδρομούλα.. στο δρόμο μας είναι .. δικό μας είναι εξάλλου (για όσο ποσοστό μας απόμεινε)..  Για κρατήσεις , εδω : http://sikyoncoast.com/

 

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Εφημερίδα Κεφαλονιά 

«Πρωτοφανές και συνεχές όργιο υπεξαίρεσης δημοσίων εσόδων από τη Δημοτική Αρχή»

By on August 30, 2017  
διλινατα
Αγαπητοί φίλες και φίλοι ένα δωράκι μας επιφύλασσε ο φετινός Αύγουστος, αφού όλοι είδαμε στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μας (ΔΕΗ) επιτέλους να πιστώνεται το 1% του ανταποδοτικού τέλους από τις ΑΠΕ, στα χωριά όπου στα διοικητικά τους όρια λειτουργούν αιολικά πάρκα.
Κάτι το όποιο φυσικά δεν συνέβη μόνο στις 7 κοινότητες που εδρεύουν αιολικά πάρκα στο δήμο Κεφαλονιάς, αλλά συνολικά ανά την επικράτεια σε 272 κοινότητες, μοιράζοντας συνολικά το ποσό των 20.000.000 Ε και άνω για την περίοδο λειτουργίας τους από το 2010-2014. Στις 7 κοινότητες (Διλινάτων, Μακρυωτίκων, Νυφίου, Αγκώνος, Κουρουκλάτων και Διβαράτων) του δήμου μας μοιράστηκε το ποσό των 700.000 Ε και άνω, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε ύστερα από συνεχείς αγώνες των τοπικών κοινωνιών, κοινωνικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων προσπαθειών από άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης, υλοποιώντας επιτέλους η κυβέρνηση το δίκαιο αίτημα μας.
Στην προσπάθεια αυτή σημαντική ήταν και η συμβολή κάποιων βουλευτών οι οποίοι έφερναν το θέμα συνεχώς στη βουλή, μια εξ’ αυτών ήταν και η βουλευτής του νομού μας Αφροδίτη Θεοπεφτάτου καταθέτοντας επανειλημμένως επερωτήσεις στη βουλή, στους υπουργούς Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ενέργειας, όχι μόνο για το 1% το οποίο αφορά στη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και για το 1,7% του ανταποδοτικού τέλους που εισπράττει ο δήμος, αλλά παρανόμως δεν αποδίδει τα χρήματα στις τοπικές κοινωνίες για έργα υποδομών, περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, αναπτυξιακά αλλά και κοινωνικής υποστήριξης, στις τοπικές κοινότητες που εδρεύουν τα αιολικά πάρκα.
Με υπογραφή Σκουρλέτη πιστώθηκαν επιτέλους τα χρήματα στους δικαιούχους. Το ποσό που πιστώθηκε στο χωριό μας τα Διλινάτα από τα αιολικά πάρκα (Ευμορφίας, Μανολάτι-Ξερόλιμπα) ανέρχεται στις 158.864,30Ε. Αν ο πρόεδρος της κοινότητας μας και η δημοτική αρχή με είχαν ακούσει και είχαν προβεί σε ενέργειες διόρθωσης των διοικητικών ορίων της κοινότητας μας, όπως τους το έχω γνωστοποιήσει και γραπτώς επανειλημμένως θα είχαμε επωφεληθεί άλλες 70.584 Ε, αγαπητοί συγχωριανοί από τα αιολικά πάρκα (Δάφνης και Αγίας Δυνατής).
Καλώ τους πρόεδρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, τους δημοτικούς συμβούλους, τους φορείς και τους κατοίκους που προέρχονται από τις περιοχές που εδρεύουν αιολικά πάρκα, να διεκδικήσουμε από κοινού και να πάρουμε το 1.800.000 Ε που έχει εισπράξει η δημοτική αρχή και παρανόμως έχει καταχραστεί για άλλους σκοπούς. Δεν είναι δυνατόν κύριοι της δημοτικής αρχής η κακή κυβέρνηση όπως την αποκαλείται εσείς κάθε φορά, να αναγνωρίζει το λάθος και τη μη τήρηση του νόμου και να αποδίδει πάνω από 700.000Ε στους οικιακούς καταναλωτές κι εσείς που έχετε εισπράξει από τον Λ.ΑΓ.Η.Ε (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) όπως έχετε ομολογήσει το ποσό των 1.800.000 Ε από το 2010 έως το 2016 (μαζί με τα φετινά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ) να τα έχετε διαθέσει παράνομα άγνωστο που και μόνο 9.800 Ε να έχουν διατεθεί για μία παιδική χαρά στο δημοτικό σχολείο Διλινάτων και ακόμη 12.000 Ε για μια παιδική χαρά στα Μακρυώτικα!
Δεν είναι δυνατόν με διάφορες προφάσεις κάθε χρόνο να αποφεύγετε να μας πείτε που πάνε τα έσοδα από τις ΑΠΕ και τα τελευταία χρόνια που υποχρεωθήκατε από την δικιά μας πίεση να συνεχίζετε την κοροϊδία πιο προκλητικά αφού γράφεται μεν στον προϋπολογισμό διάφορα έργα που στο τέλος…. δεν κάνετε και μόνο εφέτος φτιάξατε τις δύο παιδικές χαρές αξίας ….21.800 Ε που ούτε δεν αντιστοιχούν ούτε στο 1% από αυτά που έχετε εισπράξει! Γιαυτό το πρωτοφανές και συνεχές όργιο υπεξαίρεσης δημοσίων εσόδων που ενώ προορίζονται για συγκεκριμένο σκοπό σύμφωνα με το νόμο η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κεφαλονιάς τα έχει ιδιοποιηθεί πηγαίνοντας τα σε άγνωστους προορισμούς, καλούμε για άλλη μία φορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας να παρέμβουν και να διαλευκάνουν την υπόθεση απαντώντας στο εύλογο ερώτημα: «Που έχουν πάει τα εκατομμύρια των εσόδων από τις ΑΠΕ;».
Η Δημοτική Αρχή ας παραδειγματιστεί από την κυβέρνηση και ας τηρήσει επιτέλους το νόμο 3846/2006 αρ. 25 καταβάλλοντας τα χρήματα που δικαιούμαστε και τα οποία έχει εισπράξει.
Αναστάσιος Π. Τζωρτζάτος
Τοπικός Σύμβουλος Κοινότητας
Διλινάτων

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Ο Πολιτικός Αναλυτής απαντάει σε Κεκάτο και Βαγγελάτο

Ο κ. Κεκάτος αντί να απαντήσει στα όσα με ντοκουμέντα αποκαλύψαμε το περασμένο Σάββατο σχετικά με το νέο ολίσθημα που οδηγείται ο Δήμος Κεφαλονιάς με την αδελφοποίηση με την Βουλγαρική πόλη Dobrish, καταφεύγει σε μια ανήκουστη για θεσμικό παράγοντα ενέργεια:
Εγκαλεί τον ΗΜΕΡΗΣΙΟ με ένα πρωτοφανούς ήθους ερώτημα, το οποίο αν όχι τίποτε άλλο δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται ο κύριος αντιδήμαρχος (και κατ’επέκταση η Δημοτική Αρχή στο βαθμό που δεν καταδικάζει το γεγονός) τα αληθή γεγονότα και την αποκαλυπτική δημοσιογραφία.
Αρλούμπες λοιπόν ότι δύο φορές ο κ. Κεκάτος έχει οδηγήσει τον Δήμο και προσωπικά τον δήμαρχο σε αδελφοποιήσεις-παρωδία που ακυρώθηκαν γιατί δεν πληρούσαν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις του νόμου και ότι βρισκόμαστε ενώπιον… τρίτης παρωδίας για επανάληψη των ίδιων λαθών (εξ ού και ο πρωτοσέλιδος τίτλος του Σαββατιάτικου «Η» για «Το… Τρις εξαμαρτείν»)!
Αρλούμπες και ότι δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη νέα αδελφοποίηση !
Αρλούμπες ακόμη ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της προς αδελφοποίηση πόλης Dobrish της Βουλγαρίας αναγνωρίζονται τα Σκόπια ως ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
Και φυσικά …αρλούμπες γιατί (άκουσον – άκουσον) το άρθρο υπογράφεται από έναν …ανώνυμο συνεργάτη (τον «πολιτικό αναλυτή») μιας επώνυμης εφημερίδας με πολύχρονη ιστορία έτσι που να θυμίζει η λογική του το γνωστό …«δεν με νοιάζει τι λέει το γράμμα, αλλά ο ταχυδρόμος που το έφερε»!
Αρλούμπες λοιπόν τα όσα γράφουν οι συνεργάτες του ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ, γι’αυτό και αρλουμπολογεί ο κ. Κεκάτος προκειμένου να αποφύγει την «ταμπακιέρα».

Eυχαριστούμε για την επιβεβαίωση


Είναι προφανές από ην απάντηση του εργολάβου κ. Βαγγελάτου ότι επιβεβαιονόμαστε ΑΠΟΛΥΤΑ στο σχετικό άρθρο του («Η» αρ. φ. 6634/23-8). για το έργο της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Γέφυρα – Λαχαναγορά.
Ο κ. Βαγγελάτος επιβεβαιώνει ότι …το έργο έγινε δίχως να τηρηθεί η εγκεκριμένη μελέτη (αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 247/11-6-2011 με ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩΕ5-ΝΩΘ και 31/25-2-2014 με ΑΔΑ: ΩΚΔ8ΩΕ5-4Ψ9) και η σύμβαση Δήμου – Εργολάβου (2976/22-1-2016 με ΑΔΑ: 6ΙΓΥΩΕ5-Ν5Ι) και αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ουσία της υπόθεσης.
Οι δικαιολογίες γιατί οι φοίνικες γίνανε …κοκοφοίνικες («μετά από διαβούλευση όπως ομολογεί ο κ. Βαγγελάτος, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου» !!!) και τα βότσαλα …«πιστοποιημένο υλικό» (!!!) περιττεύουν μπροστά στο σύννομο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.
Ακόμη κι έτσι να είναι τα πράγματα, τι πρόβλημα υπήρχε να τροποποιηθεί η μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έγινε με τα έργα της Πλατείας και της Οδού Βαλλιάνου;
Και το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης.
Τι πληρώθηκε ο εργολάβος;
Κοκοφοίνικες ή φοίνικες; «Πιστοποιημένο υλικό» ή βότσαλο;
Ρωτάμε γιατί ένα απλό ψάξιμο στο google αποκαλύπτει ότι παρασάγγες διαφέρει η τιμή του κοκοφοίνικα από αυτήν του φοίνικα και της (έστω) ψηφίδας που χρησιμοποιήθηκε από αυτήν του φυσικού βότσαλου (έστω ποταμίσιου)…

Διευκρινίσεις για τους κοκοφοίνικες και τις …μουριές


Διευκρινιστικά με την δενδροφύτευση στα έργα της Πλατείας και της Π. Βαλλιάνου, αναφέρουμε σήμερα τι περιελάμβανε η μελέτη, την οποία είχε αποδεχθεί και ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο επί Δημαρχίας Αλεξάνδρου Παρίση, στις 27-12-2012, αρ. απόφασης Δ.Σ. 360/2012:
Στην αρχική μελέτη που είχε ανατεθεί επί Φόρτε σύμφωνα με την από 8/9/2000 σύμβαση και την αριθ. 244/2000 απόφαση ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αργοστολίου και στη συνέχεια επί Τσιλιμιδού με την 68/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/3/2010 με την οποία έγινε η αποδοχή της προμελέτης και τέλος με την οριστική μελέτη που παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο επί Παρίση με την 360/2012 απόφαση στις 27/12/2012, και σύμφωνα όλα αυτά με την φυτοτεχνική μελέτη που είχε συνταχθεί από τον Αθανάσιο Σκλαβενίτη (με πτυχίο Β΄ τάξης κατηγορίας 25 για Φυτοτεχνικές μελέτες) προβλεπόταν στην Πλατεία μουριές και στην οδό Παναγή Βαλλιάνου ακακίες και σε καμία περίπτωση κοκκοφοίνικες!
ΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΙΧΕ ΨΗΦΙΣΕΙ ΑΡΧΙΚΑ ΜΟΥΡΙΕΣ!!!
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
 Εφημερίδα Κεφαλονιά
Το κόκκινο χαλί του Μεγάρου και η… τεθλασμένη του Παρίση
By on August 28, 2017

κοκκινο
Πάντα μια συνάντηση με τον Δημοτικό Σύμβουλο, Γιώργο Τζωρτζάτο, αποτελεί ευκαιρία για συζήτηση επί πολλών θεμάτων. Από νταλίκες και συνδικαλιστικά μέχρι παραλίες και πολιτικά δρώμενα εντός και εκτός Κεφαλονιάς.
Η χθεσινή συνάντηση του efimeridakefalonia.gr με τον πρώην πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κράτησε περίπου δύο ώρες, κατά τις οποίες υπήρξαν στιγμές έντασης, αλλά και στιγμές πολιτικού ρεπορτάζ και όχι μόνο. Ο κ. Τζωρτζάτος σχολίασε μερικά δημοσιεύματα, τα οποία έκαναν λόγο ότι ο ίδιος αν κατέβει στις προσεχείς εκλογές θα λάβει μόλις το 2% των ψήφων. «Αυτοί που αναρτούν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες τα συγκεκριμένα κείμενα, αλλά και οι… εγκέφαλοι αυτών των ειδήσων πλανώνται πλάνην οικτρά», ανέφερε ο κ. Τζωρτζάτος και συμπλήρωσε: «Ο Τζωρτζάτος κατάφερε να κάνει πολλούς φίλους στην Κεφαλονιά, που σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στο 2% που μου δίνουν διάφοροι στατιστικολόγοι και εκλογολόγοι του Αργοστολίου. Αλλά ακόμη και αν είναι έτσι τα πράγματα, αυτό το ποσοστό μου δίνει τη δυνατότητα να εκλεγώ ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε δεν μπορούν κάποιοι να μου κλείσουν τον στόμα». Αναφορικά με τις μηνύσεις και τις αγωγές που εκκρεμούν μεταξύ του και των Νίκου Παπαδάτου και Μάκη Παπαναστασάτου ο κ. Τζωρτζάτος ανέφερε ότι «παραμένω μάγκας και περιμένω και από τους άλλους να αποδείξουν πόσο μάγκες είναι». Στο κλείσιμο της κουβέντας μας πέταξε την πολλή μεγάλη ατάκα για τα χαλιά του Δημαρχειακού Μεγάρου λέγοντας: «Το μόνο έργο που συνέλαβε στο μυαλό του ο Δήμαρχος, Αλέξανδρος Παρίσης, στο διάστημα των έξι ετών που είναι στην εξουσία, το… δημοπράτησε και το… εκτέλεσε ήταν τα κόκκινα χαλιά που έχουν μπει στο Μέγαρο και οι κουρτίνες του. Ισχυρίζεται ότι τα πλήρωσε από την τσέπη του και μπορεί να είναι έτσι. Φαίνεται πως το 2011 δεν είχε ανακαλύψει ακόμη το… διά της τεθλασμένης και το… λύγισμα του νόμου».
Ρεπορτάζ Ξενοφώντας Ευαγγελάτος

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

kefaloniapress.gr

Υπάρχει ‘κανα νέο για τις .. “αδιάθετες” χρυσές παραλίες του Δήμου? Υπέγραψαν οι επενδυτές τις συμβάσεις?Επειδή πολλά κουφά και παλαβά ακούγονται στις αμμουδιές αυτές τις μέρες, αναρωτιέμαι αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο? Τη Κτηματική? Την Επιτροπή διαγωνισμού?? από κάποιον τέλος πάντων αρμόδιο, για το τι γίνεται με την υπογραφή των διετών συμβάσεων των δημοτικών παραλιών και καντινών..
Κλήθηκαν οι επιτυχόντες των δημοπρασιών να υπογράψουν τις συμβάσεις ? Έπεσε στο ταμείο του Δήμου το ζεστό χρήμα  χιλιάδων ευρώ για μερικά τετραγωνικά άμμου??
Χρυσώσαμε τις παραλίες ή όχι??
Και σε ποιές παραλίες αναφέρομαι?
  • Σκαλάκια Μακρύ Γιαλού (100.000 ευρώ),
  • καντίνα Σκαλάκια Μακρύ Γιαλού (60.000 ευρώ),
  • Μεγάλη Αμμος -Μινιές (100.000 ευρώ),
  • Μεγάλη Αμμος καντίνα (39.000 ευρώ)
  • Παλιοσταφίδα (45.000 ευρώ)..
  • Παλιοσταφίσα καντίνα (35.000 ευρώ) !!
Ζαλίστηκα η γάτα, απο τα μηδενικά!!
Στο χθεσινό μας άρθρο σχετικά με την εξ ουρανού (ή μάλλον στην δι’ Ανταυτού) ….εμφάνιση των κοκοφοινίκων στην ζωή και τη φύση της Κεφαλονιάς, αναφερθήκαμε στο παρασκήνιο της εμφάνισης στο κέντρο της πόλης του Αργοστολίου των κατεξοχήν ενδημικών στα τροπικά μέρη φοινικοειδών που τελευταία εμφανίζονται στις κοσμικές πλαζ της Μυκόνου αλλά και της …Κεφαλονιάς ακόμη και αποτελούν δείγμα ευημερίας και κοσμοπολίτικου περιβάλλοντος. 
Ένα παρασκήνιο που μέχρι τώρα δεν διαψεύστηκε από τον λαλίστατο αναπληρωτή (του) δημάρχου ή έστω το επίσης λαλίστατο κατά τα άλλα γραφείο επικοινωνίας του Δήμου. Τι άλλωστε να διαψεύσουν;
Ότι τα 37 φοινίκια που αγοράστηκαν με φας τρακ διαδικασίες απευθείας ανάθεση από τον δήμαρχο με αιτιολογία «να αντικαταστήσουν τους προσβεβλημένους φοίνικες στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αργοστολίου» …δεν αντικατέστησαν ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΙΝΙΚΑ από τους δεκάδες προσβλημένους φοίνικες στο Αργοστόλι και τα πέριξ;
Ή, μήπως, να διαψεύσουν ότι η τροποποίηση της μελέτης για την φύτευση κοκοφοινίκων στην πλατεία και την οδό Παν. Βαλλιάνου έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο αφού …φυτεύτηκαν τα τροπικά φυτά;
Και φυσικά τι να μας πουν ότι δεν πληρώθηκαν οι 37 κοκοφοίνικες από το ταμείο του Δήμου αλλά από τον εργολάβο όταν το χρηματικό ένταλμα (που μάλιστα πληρώθηκε πριν …(την ορθή επανάληψη) της απευθείας ανάθεσης) …είναι αδιάψευστος μάρτυρας;
Ό,τι πάντως και να

συμβαίνει, αυτό που έχει την πρώτη και κυρίαρχη σημασία είναι πως η ιστορία με τους κοκοφοίνικες είναι άλλη μία απόδειξη πως ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίση έχει «χάσει τη μπάλα»!
Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται και μια νέα υπόθεση επιβεβαίωσης πως άλλος είναι …ο γνήσιος δήμαρχος Κεφαλονιάς και άλλος ο εκλεγμένος από τους Κεφαλονίτες δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης!
Θέλετε τώρα τη συνέχεια με το «μέρος δεύτερο» της αμαρτωλής ιστορίας με τους κοκοφοίνικες;
Θα πάμε λίγο πιο κάτω από την Πλατεία και την Οδό Βαλλιάνου, στην Παραλιακή Ζώνη από Γέφυρα μέχρι Λαχαναγορά! Εκεί που έγινε το ομώνυμο έργο.
Ένα έργο το οποίο σε γενικές γραμμές  ο εργολάβος το έτρεξε και το φρόντισε όσο μπόρεσε ο άνθρωπος, αλλά …άσχετο με την εγκεκριμένη μελέτη, όπως θα εκθέσουμε στη συνέχεια. Και φυσικά γιαυτό ΜΟΝΟ ο εργολάβος δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη. Ο εργολάβος έκανε …ό,τι του είπε η πολιτική ηγεσία του Δήμου της οποίας θα θυμίσουμε επικεφαλής για τα έργα είναι ο κ. Ανταυτού Διονύσιος Λυκούδης!
Αν λοιπόν ο εργολάβος έχει την αποκλειστική ευθύνη που παραβιάστηκε η μελέτη, ας μας δώσει ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης (εμείς σε αυτόν απευθυνόμαστε γιατί αυτόν και μόνο αυτόν εξέλεξε ο λαός της Κεφαλονιάς) απάντηση σε κάποια γιατί:
• ΓΙΑΤΙ ενώ με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που είναι και τακτοποιητικός των εργασιών που έγιναν (απόφαση 214/31-7-2017 με ΑΔΑ: 6615ΩΕ5-ΘΓΗ) ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ στη μελέτη του έργου και στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου, στις εργασίες γίνονται ….θεμελιώδεις αλλαγές;
• ΓΙΑΤΙ ενώ στην εγκεκριμένη και μη τροποποιημένη μελέτη του έργου όπως και στην εισήγηση της απόφασης 214/2017 αναφέρεται ρητά πως «Η χαρακτηριστική μορφή της ανάπλασης αφορά την φύτευση φοινίκων και κυρίως τη διαμόρφωση των δαπέδων με κυματιστά σχήματα από μαύρα και άσπρα βότσαλα, προκειμένου να αποκτήσει όλο το παραλιακό μέτωπο την ενιαία και πλέον χαρακτηριστική εικόνα».
• ΓΙΑΤΙ ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝΕ ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΕΣ αντί φοινίκων που είναι κατά πολύ φθηνότεροι και τα δάπεδα ΔΕΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ με κυματιστά σχήματα από μαύρα και άσπρα βότσαλα που είναι πολύ ακριβότερα από τα σπασμένα κομμάτια («σκουπίδια») μαρμάρου που χρησιμοποιήθηκαν;
Και ανεξάρτητα του τι απαντήσεις μπορεί να δώσει (αν θα δώσει…) ο δήμαρχος στα παραπάνω «ΓΙΑΤΙ», προκύπτουν μια σειρά από άκρως σημαντικά ερωτήματα:
1ον). Ποιος ενέκρινε τις παραπάνω αλλαγές στη μελέτη; Τουλάχιστον το Δημοτικό Συμβούλιο …όχι.
2ον). Ο εργολάβος πληρώθηκε κοκοφοίνικες αντί για φοίνικες και βότσαλα αντί για «σκουπίδια» μαρμάρου;
Αν όντως έγινε αυτό, υπάρχει ευθεία ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ της εγκεκριμένης μελέτης, σε συνδυασμό με αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, με ό,τι αυτό σημαίνει για όλους τους εμπλεκόμενους αιρετούς και υπαλλήλους…
Αν δεν έγινε τότε …άλλα ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγιναν (φοίνικες και βότσαλα) και …άλλα έγιναν (κοκοφοίνικες και «σκουπίδια» μαρμάρου) και πληρώθηκαν άλλα αντί άλλων, που σημαίνει πλαστογραφία στις τελικές επιμετρήσεις…
Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ό,τι και να ισχυριστούν οι αρμόδιοι;
Ότι η απόφαση 214/2017 που εγκρίθηκε (και με την συνδρομή συμβούλων …της αντιπολίτευσης είτε με θετική ψήφο είτε με «παρών» και τη λογική του «Πόντιου Πιλάτου») ψηφίστηκε στις …στις 31 Ιουλίου όταν προ πολλού οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί και το έργο είχε δοθεί σε χρήση πριν …1 ½ μήνα με κορδέλες και φιλαρμονικές μάλιστα!  Που σημαίνει ότι …δεν δικαιολογείται άγνοια ή έστω πλάνη περί τα πράγματα έτσι και η υπόθεση πάρει (που πρέπει να πάρει) …άλλο δρόμο.
Και καλά οι σύμβουλοι της παράταξης Παρίση ψηφίζουν στη λογική «πετάει ο γάιδαρος …πετάει», οι σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης που είτε ψήφισαν τον τακτοποιητικό ΑΠΕ στις 31/7/2017 είτε «το έπαιξαν Πόντιοι Πιλάτοι» (μόνο οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Γιώργος Τζωρτζάτος καταψήφισαν τον ΑΠΕ) δεν ήξεραν ότι γίνονταν συνεργοί σε αυτή την ιστορία με διαστάσεις που ενδεχόμενα να σχετίζεται με πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες αφού οι φοίνικες που ψήφισαν ότι έχουν φυτευτεί είναι …κοκοφοίνικες και τα  βότσαλα που δήθεν έχουν τοποθετηθεί  είναι …«σκουπίδια» μαρμάρου;

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

 kefaloniapress.gr

Οι αποκαλύψεις για τις χρηματοδοτήσεις πυροπροστασίας του Δήμου στον COSMOS 9.65 , και οι “μυστικοί πράκτορες”

Στοιχεία τα οποία φαίνεται να μην είχαν εντοπίσει και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.. Χθες ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλοϊζος, συνέχισε με ρεπορταζ στην εκπομπή του “Στα υπόγεια είναι η θέα” με δηλώσεις του Δήμαρχου αλλά και του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Γιώργου Τζωρτζάτου. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι ο κ. Τζωρτζάτος πολλές φορές είχε θέσει ερωτήσεις στο ΔΣ για τα χρήματα της πυροπροστασίας..
Μεταξύ άλλων ακούσαμε τον κ. Τζωρτζάτο να λέει ότι μέρος των χρημάτων της πυροπροστασίας καλύπτουν αμοιβές “μυστικών πρακτόρων” οι οποίοι δίνουν πληροφορίες για τις φωτιές , οι οποίοι (μυστικοί) προέρχονται κυρίως από τα Ομαλά!! Αυτό είχε ισχυριστεί ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του στον κ. Αλοϊζο!
Ακούστε τη συζήτηση

Οι κοκκοφοίνικες που ξαφνικά εμφανίστηκαν στα νέα έργα της πλατείας, της οδού Παναγή Βαλλιάνου και της παραλίας αδιαμφισβήτητα έχουν προκαλέσει τον διχασμό της κοινής γνώμης και την αισθητική των πολιτών. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι σχέση έχουν οι κοκκοφοίνικες με την χλωρίδα της Κεφαλονιάς και γιατί η Δημοτική Aρχή δεν χρησιμοποίησε συνηθισμένα Κεφαλονίτικα δένδρα.
Ψάξαμε λοιπόν το θέμα και ιδού τι βρήκαμε.
1ον) Στην αρχική μελέτη που είχε ανατεθεί επί Φόρτε σύμφωνα με την από 8/9/2000 σύμβαση και την αριθ. 244/2000 απόφαση ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αργοστολίου και στη συνέχεια επί Τσιλιμιδού με την 68/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/3/2010 με την οποία έγινε η αποδοχή της προμελέτης και τέλος με την οριστική μελέτη που παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο επί Παρίση με την 360/2012 απόφαση στις 27/12/2012, και σύμφωνα όλα αυτά με την φυτοτεχνική μελέτη που είχε συνταχθεί από τον Αθανάσιο Σκλαβενίτη (με πτυχίο Β΄ τάξης κατηγορίας 25 για Φυτοτεχνικές μελέτες) προβλεπόταν στην Πλατεία μουριές και στην οδό Παναγή Βαλλιάνου ακακίες και σε καμία περίπτωση κοκκοφοίνικες !
2ον) Στις 5/5/2017 και τις επόμενες ημέρες φυτεύτηκαν από επαγγελματία του Αργοστολίου στην Πλατεία 8 κοκκοφοίνικες και στην οδό Παναγή Βαλλιάνου 29 (σύνολο 37) παρά τα αντίθετα οριζόμενα στη μελέτη του έργου.
Εκ των υστέρων και ένα μήνα μετά (!) στις 14/6/2017 και τέσσερεις ημέρες πριν τα δύο έργα παραδοθούν στους πολίτες για χρήση (18/6/2017) η Δημοτική Αρχή με την 190/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΟΘΖΩΕ5-ΙΕΙ) εγκρίνει την τροποποίηση των μελετών των δύο έργων.
Ανάμεσα στις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν η με αριθμό 8 τροποποίηση για την Πλατεία προβλέπει «Μερική αντικατάσταση δένδρων φύτευσης (από μουριές σε κοκκοφοίνικες, πλατάνια κ.λπ.) όπως και η 8 τροποποίηση για την Οδό Παν. Βαλλιάνου προβλέπει «Μερική αντικατάσταση δένδρων φύτευσης με άλλα είδη (από ακακίες σε κοκκοφοίνικες)».
Με απλά λόγια οι μουριές και οι ακακίες της Κεφαλονίτικης χλωρίδας αντικαταστάθηκαν με εξωτικούς κοκκοφοίνικες !
Έτσι για την ιστορία και όχι μόνο: Οι παρευρισκόμενοι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης εκτός αυτών της Λαϊκής Συσπείρωσης ψήφισαν όλα τα παραπάνω και φυσικά τους κοκκοφοίνικες !
3ον) Προσέχτε τώρα τα παρακάτω γεγονότα με την χρονολογική σειρά που παρατίθενται.
Α. Τρείς ημέρες …μετά την φύτευση των κοκκοφοινίκων, στις 8/5/2017 με την αριθ. 192/2017 απόφαση του ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης όρισε υπάλληλο …των οικονομικών υπηρεσιών (!) για την σύνταξη της 25/2017 Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς για την προμήθεια 37 κοκοφοινίκων δήθεν «για την αντικατάσταση προσβεβλημένων φοινικοειδών στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αργοστολίου»!
Β. Ενάμιση μήνα …μετά την φύτευση των κοκκοφοινίκων και …την επομένη της απόδοσης σε χρήση των δύο έργων στις 19/6/2017 γίνεται η 18944/2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Κεφαλλονιάς για την προμήθεια των 37 κοκκοφοινίκων !
Γ. Την επομένη 20/6/2017 υποβάλλεται η 19095/2017 προσφορά επιχείρησης για την προμήθεια των κοκκοφοινίκων που υπενθυμίζουμε είχαν φυτευτεί …πριν 1 ½ μήνα στις 5/5/2017!
Δ. Την ίδια ημέρα 20/6/2017 ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης με την 332/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 7133ΩΕ5-3ΟΓ) αναθέτει την προμήθεια των 37 κοκκοφοινίκων στον επιχειρηματία που έδωσε τη (μοναδική) προσφορά για 14.633,52 ευρώ. Το «δούλεμα» του δημάρχου (ή καλλίτερα αυτών που του έδωσαν να υπογράψει αυτή την απόφαση που ενδεχομένως να του δημιουργήσει προβλήματα…) στους πολίτες και σε όλο τον κόσμο είναι ότι ορίζεται πως «ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε 60ημέρες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης» όταν οι κοκκοφοίνικες έχουν φυτευτεί πριν …77 ημέρες στις 5/5/2017 !
Δ. 13 ημέρες μετά την απόφαση απευθείας ανάθεσης των 37 κοκκοφοινίκων στις 20/6/2017 οι συνεργάτες του δημάρχου τον οδηγούν σε νέο ολίσθημα όταν στις 3/7/2017 δημοσιεύεται … «ορθή επανάληψη» της απόφασής του» και ενώ …πριν 23 ημέρες στις 20/6/2017 ο δήμαρχος έχει υπογράψει την 19154/2017 σύμβαση με τον προμηθευτή (ΑΔΑ: ΩΩΙΠΩΕ5-ΦΙΧ)!
Το «καλλίτερο»; Ενώ στις 3/7/2017 γίνεται ορθή επανάληψη της απόφασης ανάθεσης το χρηματικό ένταλμα (136 Α με ΑΔΑ: ΩΘΠΚΩΕ5-7ΛΓ) έχει εκδοθεί και πληρώνονται τα 14.633,52 ευρώ της προμήθειας των 37 κοκκοφοινίκων …8 ημέρες νωρίτερα !
ΕΡΩΤΗΜΑ:
Οι 37 κοκοφοίνικες που αγοράστηκαν «για την αντικατάσταση προσβεβλημένων φοινικοειδών στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και η προμήθεια τους έγινε με την 332/2017 απόφασή του Δημάρχου (ΑΔΑ: 7133ΩΕ5-3ΟΓ) έναντι 14.633,50 ευρώ από λεφτά του Δήμου (ΣΑΤΑ), είναι αυτοί που φυτεύτηκαν (οι 8) στην Πλατεία και (οι 29) στην Οδό Παναγή Βαλλιάνου;
Και για να το ρωτήσουμε όσο γίνεται πιο απλά:
ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ;
Αν ΟΧΙ τότε σε ποιο σημείο του Αργοστολίου έχουν φυτευτεί …για να πάμε να τους φωτογραφήσουμε.
Αν ΝΑΙ τότε ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης …γνωρίζει τι και πότε έχει υπογράψει. Γνωρίζει με λίγα λόγια τα συγκεκριμένα έγγραφα (αποφάσεις για μελέτη, απευθείας ανάθεση, σύμβαση κ.λ.π.) που τον …«κρεμάνε» και τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα, με άγνωστες συνέπειες!
Σε αυτή την περίπτωση απλά επιβεβαιώνεται αυτό που εδώ και καιρό φωνάζει ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ: Ο κόσμος ψήφισε για Δήμαρχο τον Αλέξανδρο Παρίση και ΚΑΝΕΝΑΝ άλλο!
Εμείς περιμένουμε την απάντηση και ειλικρινά ευχόμαστε οι 37 κοκκοφοίνικες που αγοράστηκαν με την απόφαση του δημάρχου και οι οποίοι βάσει της σύμβασης που υπογράφτηκε στις 20 Ιουνίου, εντός 60 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 19 Αυγούστου, θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει προσβεβλημένα φοινικοειδή στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αργοστολίου. Απλά περιμένουμε να απαριθμηθούν τα συγκεκριμένα σημεία που φυτεύτηκαν οι κοκκοφοίνικες για να σπεύσουμε να τους φωτογραφίσουμε και έτσι να λυθεί η παρεξήγηση.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

kefaloniapress.gr

Η επίσημη απάντηση της Kefalonian Lines στις καταγγελίες της Ομοσπονδίας των πυροσβεστών

 
 

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017


  kefaloniapress.gr

Oι πυροσβέστες που ήρθαν στην Κεφαλονιά καταγγέλουν ότι τους κατέβασαν στο Πόρο απο το φέρυ της επιστροφής!!!Δημοσιευτηκε αργα το απόγευμα μια απίστευτη καταγγελία απο το Συνδικαλιστικό όργανο των Συμβασιούχων Πυροσβεστών σε βάρος της ακτοπλοϊκής εταιρίας kefalonian lines. Tα Αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε “ντροπή” και το θέμα έχει πάρει φωτιά.  Το  ΝΗΣΟΣ Κεφαλονιά -σύμφωνα με την καταγγελία- αρνήθηκε να μεταφέρει στη Κυλλήνη τους Πυροσβέστες που είχαν έρθει το πρωί με την ΙΟΝΙΑΝ GROUP για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς στα Σιμωτάτα γιατι δεν έχει σύμβαση με τη Πυροσβεστική. Δηλαδή θα τους πάρουμε και λεφτά απο πάνω? Ηρθαν να μας βοηθήσουν και θα πληρώσουν? Ευχόμαστε να είναι κάποιο λάθος και σύντομα η εταιρία με δελτίο τύπου να ενημερώσει τι συνέβηκε.
Την άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ζητά με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών, προκειμένου να μπορέσουν να αποχωρήσουν από την Κεφαλονιά πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο νησί και αποδεσμεύτηκαν, αλλά είναι αποκλεισμένοι στο λιμάνι, καθώς δεν τους επετράπη να επιβιβαστούν σε πλοίο της γραμμής.
Όπως καταγγέλλει η ΠΟΠΥΣΥΠ στην επιστολή της ” μόλις τώρα πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους, που επιχειρούσαν στην Κεφαλονιά και αποδεσμεύτηκαν, ότι οι ίδιοι πηγαίνοντας στο λιμάνι, για να φύγουν από την νήσο της Κεφαλονιάς, η εταιρεία kefalinia line με προκλητικό τρόπο τους κατέβασε προσβάλλοντας τους από το καράβι της, διότι δεν έχει σύμβαση με τους πυροσβέστες, όπως ισχυρίζεται”.
“Ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας, ώστε οι συνάδελφοι να αποχωρήσουν από την Κεφαλονιά, διότι η παραμονή τους εκεί επιβαρύνεται με χρήματα -φαγητό διαμονή κλπ – τα οποία όμως δεν τα έχουν και αδυνατούν”, καταλήγει η επιστολή.
Ολόκληρη η επιστολή της Ομοσπονδίας όπως δημοσιεύτηκε στο επίσημο site της οργάνωσης είναι η ακόλουθη:
http://www.kefaloniapress.gr/wp-content/uploads/2017/08/Screenshot_5-9.png

 ant1-logohttp://www.antenna.gr/Content/images/logo.pngΑπίστευτη καταγγελία πυροσβεστών

17/8/2017
Δεν άφησαν τους πυροσβέστες να μπουν στο πλοίο για να φύγουν από την Κεφαλονιά.
http://www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-news-s1-e9549-apistefti-katagelia-pirosveston

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017Στις 25 Ιουλίου εγκρίθηκε από την Oικονομική Eπιτροπή η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού B ’ Τριμήνου 2017 (ΑΔΑ: 69ΣΒΩΕ5-7ΕΡ) και εγκρίθηκε πρόσφατα και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένα πολύ-πολύ σημαντικό θέμα για την εκτίμηση της πορείας των οικονομικών του Δήμου, αφού μιλάμε για την εκτίμηση στα μισά ακριβώς του χρόνου.
Δεν θα ασχοληθούμε με το σύνολο των οικονομικών αποτελεσμάτων που εκτός των άλλων οι πολλοί αριθμοί κουράζουν και ελάχιστα γίνονται κατανοητά από τον πολύ κόσμο. Θα μιλήσουμε για κάποια συγκεκριμένα θέματα που κατά την γνώμη μας έχουν ξεχωριστή σημασία.
Τα κυριότερα πάντως σημεία του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκαν πρόσφατα στον «Η» όπως και οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων καθώς και οι διάλογοι που έγιναν.
Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2017 στα μισά του χρόνου, με μια συμβουλή πρώτα στον κ. δήμαρχο ο οποίος σε κάποια φάση εν ολίγοις… αποποιήθηκε (!) της ευθύνης του προϋπολογισμού και την μετέθεσε στην Οικονομική Υπηρεσία. Ο προϋπολογισμός κ. δήμαρχε φτιάχνετε και υλοποιείται από την Δημοτική Αρχή. Γι’ αυτό και έχετε αντιδήμαρχο Οικονομικών, γι’ αυτό και υπάρχει Οικονομική Επιτροπή.
1) Μέχρι 30/6 εισπράχθηκε ΜΟΝΟ …το 26,59 % των προγραμματισμένων εσόδων, οπότε και με βάση την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων θα είναι άλλη μία χρονιά ΠΑΤΑΓΩΔΟΥΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ (όταν εισπράττεις …τα μισά απ’όσα υπολογίζεις;) είσπραξης εσόδων από τον Δήμο. Σε απόλυτους αριθμούς εισπράχθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2017 από τα 43.576.843,45 ευρώ που προγραμματίστηκαν μόνο …11.584.984,72 ευρώ εκ των οποίων πάνω από τα 4 εκατ. αποτελούν …ταμειακό υπόλοιπο από το 2016 πράγμα το οποίο δίνει την δυνατότητα στην Δημοτική Αρχή να κάνει τα δικά της παιγνίδια με τους προμηθευτές. Με απλά λόγια …πληρώνει όποιους και όσα θέλει !
2) Σε κάθε ευκαιρία ο δήμαρχος και ο Ανταυτού ισχυρίζονται ότι «η Κυβέρνηση δεν τους δίνει ούτε ένα ευρώ». Και όμως τα δικά τους οικονομικά στοιχεία τους διαψεύδουν οικτρά και τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα για φτηνή μικροπολιτική προπαγάνδα.
Η Κρατική επιχορήγηση το πρώτο εξάμηνο του 2017 έφθασε στο 48,56% και συγκεκριμένα στα 4.350.376,72 ευρώ σε 8.959.288,33 ευρώ προϋπολογιζόμενα! Έτσι ο ρυθμός απόδοσης της Κρατικής επιχορήγησης προοιωνίζει την υπερκάλυψη των προϋπολογισθέντων εσόδων όπως άλλωστε έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Επί πλέον του παραπάνω ποσού σύμφωνα με την έκθεση «στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο Δήμος επιχορηγήθηκε για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με το ποσό των 709.869,17€Ε με το οποίο εξόφλησε αντίστοιχου χρηματικού ύψους οφειλές» !
Συνολικά δηλαδή η Κρατική επιχορήγηση το πρώτο εξάμηνο του 2017 έφθασε τα 5.060.245,89 ευρώ!
Και για να είμαστε ξεκάθαροι: Η σημερινή Κρατική επιχορήγηση είναι σαφώς «κουτσουρεμένη» σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να είναι και η σημερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, άσχετα αν δίνει λίγο περισσότερα, συνεχίζει την πολιτική που ξεκίνησαν οι Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ να «κατακλέβουν» την Τοπική Αυτοδιοίκηση !
3) Εν ολίγοις ο Δήμος Κεφαλονιάς το πρώτο εξάμηνο του 2017 από τα
11.584.984,72 ευρώ έσοδα τα 5.060.245,89 ευρώ ήταν Κρατική επιχορήγηση, τα 4.037. 690,81 ευρώ ταμειακό υπόλοιπο από το 2016 και μόνο …2.487.048,02 ευρώ κατάφερε να εισπράξει ο ίδιος!
Αν αυτό λέγεται επιτυχημένη οικονομική διαχείριση, Ε ΤΟΤΕ ΝΑΙ …ο Δήμος Κεφαλονιάς είναι υπόδειγμα !
4) Για έργα το πρώτο εξάμηνο 2017 ο Δήμος Κεφαλονιάς υλοποίησε μόνο το …9,15% των προγραμματισμένων! Τα στοιχεία της ίδιας της Δημοτικής Αρχής επομένως διαψεύδουν τους ισχυρισμούς και τους πομπώδεις πανηγυρισμούς του Κυρίου Ανταυτού Διονύσιου Λυκούδη περί «κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνας»!
909.858,62 ευρώ δαπανήθηκαν όλα κι όλα για έργα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι των …9.969.431, 01 ευρώ που είναι ο προγραμματισμός !
Αναμφισβήτητα αυτές οι επιδόσεις δικαιώνουν τον Κύριο Ανταυτού Διονύσιο Λυκούδη που μίλησε για …«ρεκόρ Γκίνες» στα δημοτικά έργα. Με μια μικρή λεπτομέρεια: Δικαίωση …από την ανάποδη με αρνητικό ρεκόρ Γκίνες!
Μια μόνο παρατήρηση ως επίλογος.
Η Δημοτική Αρχή κάνει τη «δουλειά» της λέγοντας υπερβολές ακόμη και ψέματα. Κάνει έργα …με τα λόγια. Τα οικονομικά πάνε «κατά διαόλου» και όμως «δεν ανοίγει μύτη». Μόνιμη επωδός …«η Κυβέρνηση δεν μας δίνει λεφτά», ενώ συμβαίνει …το αντίθετο! Και δίνει τα λεφτά …όπου και σε όποιον θέλει, οι υπόλοιποι ας πάρουν τα λεφτά τους στα δικαστήρια.

Εκκωφαντική …σιωπή από την Αντιπολίτευση!


Η αντιπολίτευση όμως τι κάνει;
Πρώτα απ’όλα σιωπά! Μην είδατε καμιά ανακοίνωση της αντιπολίτευσης για το ανύπαρκτο δημοτικό έργο, για τα άθλια οικονομικά του Δήμου, για την ολοκληρωτική εγκατάλειψη των χωριών;
Η αντιπολίτευση αρχίζει και τελειώνει σε κάποιες κορώνες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και ύστερα απουσιάζει συχνά από κρίσιμες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής! Όπως για παράδειγμα η συνεδρίαση της ΟΕ για την πρόοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017. Από τα τρία μέλη από την αντιπολίτευση λείπανε τα δύο ! Μόνο ο κ. Γκισγκίνης ήταν παρών.
Ο κ. Μιχαλάτος ΑΠΩΝ ! Ούτε καν μια ανακοίνωση δεν έβγαλε για την κατάρρευση των εσόδων του Δήμου, για το ανύπαρκτο έργο, για την εξαφάνιση των χωριών από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Αρκέστηκε μόνο σε κάποιες εξ απαλών ονύχων και γενικόλογες παρατηρήσεις στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τύπου «θεωρώ ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζετε όταν υπάρχουν τόσα προβλήματα άλυτα στο νησί μας»! Απών και ο κ. Δημητράτος, αλλά οι απαιτήσεις από τον επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερες! Πολύ περισσότερο αν ενδιαφέρεται να ξαναδιεκδικήσει τον Δήμο…