Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡ. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

(από VOUTOSPRESS)
                       

Ενώ το ταμείο του Δήμου Κεφαλονιάς βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να πληρώσει ακόμη και οφειλόμενους μισθούς, που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις σε εργαζόμενους του Δήμου, και δεκάδες συμπατριώτες μας αναμένουν από το Δήμο την εξόφληση των απαιτήσεων τους, η Δημοτική Αρχή χρηματοδοτεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ οικονομικές υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλονιάς (ΔΕΥΑΚ) και με αποφάσεις της έχει δεσμεύσει ή πληρώσει δαπάνες, που υπερβαίνουν, το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000. 000 ! ! ! )
Ειδικότερα

Σύμφωνα με τον νόμο 1069/89 η ΔΕΥΑΚ έχει ως αντικείμενο "τις πάσης φύσεως δραστηριότητες του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης" ολόκληρης της Κεφαλλονιάς.
Παράλληλα σύμφωνα στην υπ αριθ. 132/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κεφαλλονιάς με την οποία συνεστήθη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ολόκληρης της Κεφαλλονιάς, ορίζεται ρητά ότι το αντικείμενο της είναι, "η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, και λειτουργία των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων κτλ"
Έτσι λοιπόν η ΔΕΥΑΚ απέκτησε δικό της Διοικητικό Συμβούλιο, δικό της προϋπολογισμό, προσωπικό, γραφεία, οχήματα, περιουσία, και γενικά είναι πλήρως αυτονομημένη διοικητικά και οικονομικά, γεγονός το οποίο απολαμβάνει ιδιαιτέρως και ποικιλοτρόπως ο πρόεδρος της, με τις ευλογίες του κ Δημάρχου που τον διόρισε.

Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προαναφέρονται, όσες δαπάνες αφορούν το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης στην Κεφαλλονιά, βαρύνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ και όχι του Δήμου, και αυτό πιστεύω ότι θα όφειλαν να τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια ο Δήμαρχος και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά κυρίως ο πρόεδρος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αποφασίζουν για την διάθεση των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Αντί λοιπόν να τηρηθεί με αυστηρότητα αυτή η διαδικασία, ο Δήμος έχει αναλάβει εις βάρος του προϋπολογισμού του για λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ, τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο αναφέρεται και η ημερομηνία ανάληψης κάθε δαπάνης και επομένως προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας η υποχρέωση της ΔΕΥΑΚ για την ανάληψη των ως άνω δαπανών.

304.643 Ευρώ Δόσεις δανείων για λογαριαμό ΔΕΥΑ Σαμης και Αργοστολίου ετών 2011 &2012

34.440 Ευρώ Μελέτη Αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου Ληξουρίου (18/6/2012)

7217 Ευρώ Απ ευθείας ανάθεση γεωτεχνικών εργασιών για αποχέτευση Αγ Ευφημίας ( 23/8/2012)

8089 Ευρώ Απ ευθείας ανάθεση γεωτεχνικής Μελέτης για αποχέτευση Αγ. Ευφημίας ( 23/8/2012)

7557 Ευρώ Απ ευθείας Ανάθεση γεωτεχνικής μελέτης για αποχέτευση Αγ Βασιλείου(27/7/2012)

7557 Ευρώ Απ ευθείας Ανάθεση γεωτεχνικής μελέτης για αποχέτευση Αγ Δημητρίου ((26/6/2012)

55602 Ευρώ Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου κτλ για μελέτη αποχ/σης Αγ Δημητρίου αγ Βασιλείου (27/7/2012)

14993 Ευρώ Απ ευθείας ανάθεση συμπληρωματικών τοπογραφικών υποβάθρων αποχέτευσης Αγ Δημητρίου(8/8/2012)

12099 Ευρώ Απ ευθείας Ανάθεση συμπληρωματικών τοπογραφικών υπόβαθρων αποχέτευσης Αγ Βασιλείου(8/8/2012)

73704 Ευρώ Ερευνητική Γεώτρηση στη Θέση ΚΟΥΡΝΗ(17/7/12)

15186 Ευρώ Απ ευθείας ανάθεση μελετης ¨"Συμληρωματικές τοπογραφικες εργασίες Αγωγού Λυμάτων Αγ Ευφημίας" (23/8/2012)

15209 Ευρώ Απ ευθείας Ανάθεση Οριστικής Μελέτης Αγωγού μεταφοράς Λυματων Αγ Ευφημίας στη Σαμη (23/8/2012)

24348 Ευρώ 7 δικαστικές αποφάσεις για οφειλές ΔΕΥΑ Αργοστολίου

1762 ευρώ Υδραυλικές και Η/Μ εργασίες γεώτρησης Κοντογουράτων (23/7/2012)

250000 ευρώ Αξία νερού 1ου τριμήνου 2012 Δημοτικών ενοτήτων Ερύσου, Πυλάρου, Ομαλών, Ελειού, Παλικής που εισπράχτηκε απο ΔΕΥΑ ενώ ο Δήμος κατέβαλε όλες δαπάνες για την παραγωγή και διανομή του (μισθους προσωπικού, ηλεκτρικό ρεύμα, ζημιές στο δίκτυο κτλ)

150.000 Ευρώ Αξία ρεύματος λειτουργίας αντλιοστασίων ΔΕΥΑΚ Και τέως ΔΕΥΑ περιόδου 2012,2011 που έχουν πληρωθεί Απο Δήμο Κεφαλλονιάς

1. 016. 406 Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ

Ολα τα ανωτέρω στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί με εργασία ωρών στη διαύγεια, αφού ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς αρνείται πεισματικά και παράνομα να παραχωρήσει στοιχεία της διαχείρισης του σε αίτηση μου απο 26 Ιουνίου 2012, όταν ο νόμος του επιβάλλει να απαντήσει σε αίτηση Δημοτικού Συμβούλου εντός 30 ημερών.
Την ίδια άρνηση παροχής στοιχείων διαχείρισης της ΔΕΥΑΚ προβάλλει και ο πολιτικός συνεταίρος του Δημάρχου κ Μιχαλάτος αφού επί τέσσερεις μήνες κωλυσιεργεί συστηματικά να απαντήσει σε έγγραφη αίτηση μου.
Από την ανάλυση των δαπανών που αναφέρεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με το σκοπό και το αντικείμενο της ΔΕΥΑΚ, όπως αυτά προσδιορίζονται από το νόμο 1069/89 και την 132/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς, αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τόσο χρονικά όσο και ουσιαστικά όλες αυτές οι δαπάνες έχουν αναληφθεί ή εκταμιευτεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ και πρέπει να επιστραφούν άμεσα από την ΔΕΥΑΚ στο Δήμο.
Παράλληλα πάσχουν και από πλευράς νομιμότητας όλες οι προαναφερόμενες αναθέσεις μελετών που έχουν γίνει από τον Δήμο, αφού για την ανάθεση αυτών των μελετών δεν έχει προηγηθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση τους.
Μετά τα παραπάνω (καθώς και τα όσα κατά καιρούς καταγγέλλω και δεν αντιλαμβάνεται) υποθέτω ότι ο κ Δήμαρχος θα αντιληφθεί και θα εμπεδώσει εννοιολογικά και ουσιαστικά γιατί του απηύθυνα την κατηγορία για "πολιτικό μαγαζί" στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εμείς από την πλευρά μας θα επιδιώξουμε, και θα κατορθώσουμε, αυτό το ιλιγγιώδες, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες ποσό, να καταλογισθεί στην ΔΕΥΑΚ και να μην πληρωθεί από τον Δήμο, τόσο για την αποκατάσταση της νομιμότητας, όσο και για να κλείσουμε κάθε πολίτικο μαγαζάκι, που με τα χρήματα των συμπατριωτών μας επιχειρεί απαράδεκτα πολιτικά παιχνίδια.

Σημειωτέον οτι για μία ακόμη φορά ή πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Κεφαλλονιάς αρνήθηκε να συζητήσει μετά απο αίτημα μου το θέμα.


Ληξούρι 5 Νοεμβρίου 2012
Βασίλης Γρ. Ρουχωτάς
Πολιτικός Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012


Στα 75.000 ευρώ η ετήσια τακτική επιχορήγηση στον «Εύδοξο»

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
(από Voutospress)
  Την τροποποίηση του καταστατικού του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών «ΕΥΔΟΞΟΣ», ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, που συνεδριάζει σήμερα στην Κέρκυρα.

  Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής, ο οποίος ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την αύξηση της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης στο Ίδρυμα, αφού, καταρχήν αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης.
  Συγκεκριμένα, ο κ. Κουρής, είπε ότι «το Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών «ΕΥΔΟΞΟΣ» συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 252  το οποίο δημοσιεύθηκε στις 13 Δεκέμβριου 2005 στο υπ. αριθμ. 301, τεύχος Α΄ του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησής.

  Το ΚΙΕ ελάμβανε ετήσια τακτική επιχορήγηση 4.000€, από το προϋπολογισμό της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας, σύμφωνα με το καταστατικό του.
  Προκειμένου η αστρονομική βάση να βρίσκεται σε λειτουργία απαιτούνται έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων αλλά και το ανάλογο προσωπικό το οποίο θα υποστηρίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών.
  Σύμφωνα με την υπ.  αριθμ. 1 /2012 Απόφαση του Δ.Σ του ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ ζητείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο η αύξηση της επιχορήγησης αυτής.
  Για τους ανωτέρω λόγους η τακτική επιχορήγηση προς το ΚΙΕ είναι αναγκαίο να αυξηθεί στο ποσό των 75.000€ ετησίως από τη Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η τροποποίηση του ανωτέρω αναφερομένου ΦΕΚ ως προς το άρθρο 3, παράγραφος Γ το οποίο αναφέρεται στη περιουσία & τους πόρους του ΚΙΕ.    

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ/ «ΕΥΔΟΞΟΣ» ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΎ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΏΝ/ «ΕΥΔΟΞΟΣ» ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ


1. Συνοπτική περιγραφή του Φορέα και του ερευνητικού του έργου
Το ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΙΕ) συναποτελείται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Εκπαιδεύσεως – ΕΥΔΟΞΟΣ και το Εθνικό Κέντρο Αστρονομίας - ΕΥΔΟΞΟΣ και αποτελεί επιστημονικό κοινωφελές  Ίδρυμα του Ελληνικού Κράτους (ΝΠΔΔ) το οποίο συνεστήθη με το Προεδρικό Διάταγμα 252 (ΦΕΚ 301, 13-12-2005)  με πρωτοβουλία  της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης προκειμένου να εκπληρώσει τον σκοπό παραχώρησης (1999) της πρώην στρατιωτικής αναμεταδοτικής βάσεως Αίνου Κεφαλληνίας, σκοπός ο οποίος ήταν ο μετασχηματισμός της σε αστρονομικό επιστημονικό κέντρο της ελληνικής περιφέρειας.
Οι σκοποί του ΚΙΕ/Εύδοξος αναγράφονται αναλυτικά  καταγράφονται στο οικείο άρθρο του Ιδρυτικού  του Προεδρικού Διατάγματος και συνοψίζονται στην συμβολή στην προαγωγή των επιστημών και τεχνολογιών αστρονομίας και διαστήματος από τον Κεφαλληνιακό χώρο με παράλληλη επιδίωξη συμβολής στην παιδεία της νέας γενιάς της πατρίδας μας.
Το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ  εξελίχθηκε σε ευρωπαϊκής εμβέλειας ειδικό αστρονομικό επιστημονικό κέντρο που θεραπεύει κυρίως την αστρονομική οργανολογία, την τηλε-εργαστηριακή εκπαίδευση και προσφάτως επεκτάθηκε  στις διαστημικές εφαρμογές και την ατμοσφαιρική οπτική. Δημιουργήθηκε προοδευτικά από το 1995 έως το 2004 στο όρος Αίνος της Κεφαλονιάς από δραστήριες επιστημονικές ομάδες απαρτιζόμενες από νέους επιστήμονες διαφόρων προελεύσεων (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ΕΚΕΦΕ/Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών κα),  σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ακολούθως θεσπίστηκε (2005) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ίδρυμα) ούτως ώστε να αειφορήσουν οι επιστημονικές εγκαταστάσεις που συγκροτήθηκαν στην παραχωρηθείσα για το σκοπό του ορεινή βάση, μέσω διαδοχικών επιτυχημένων προγραμμάτων έρευνας.Σήμερα το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ  αποτελεί πρότυπο κέντρο που  δύναται να παρέχει την ευκαιρία σε μαθητές από όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν (μέσω internet) εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν τα μεμονωμένα σχολεία του εκπαιδευτικού συστήματος και ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές από όλη την Ευρώπη  να υλοποιήσουν ερευνητικά προγράμματα που έχουν επινοήσει και  δεν μπορούν να εκτελεσθούν σε άλλα διεθνή κέντρα.

Για τους σκοπούς του Ιδρύματος στο παρελθόν: 

1.     έχει δωρηθεί τμηματικά μεγάλη κτηματική και οργανολογική περιουσία από την Πολεμική Αεροπορία (2001-2009)   
2.     Έχουν προσελκυθεί ευρωπαϊκά κονδύλια από την ίδια την ΕΕ (πρόγραμμα πλαίσιο - e-learning). Υπήρξε το πρώτο ρομποτικό αστεροσκοπείο στην Ελλάδα, και η αιτία της εκπόνησης πρωτοποριακού εκπαιδευτικού  προγράμματος το οποίο εφαρμόστηκε σε πλήθος σχολεία της Ευρώπης και  κατατάχθηκε στις γνωστικές περιοχές "αριστείας" κατά την πρόσφατη αξιολόγηση του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ/Δημόκριτος (που διετέλεσε συντονιστικός φορέας/ανάδοχος)
3.     Έχουν διατεθεί κονδύλια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ -1999-2001)


2.  Διεθνής Θέση του ΚΙΕ/ «Ε»:

A.    Το Εθνικό Κέντρο Αστρονομίας του ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ:

·      αποτελεί  ιδρυτικό και λίαν ενεργό μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ετερογενών Τηλεσκοπίων (ΗΤΝ - Heterogeneous Telescope Network) πρός το οποίο έχει αναλάβει ερευνητικές υποχρεώσεις και  διατηρεί τρέχουσες συνεργασίες στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης ρομποτικής αστρονομικής οργανολογίας
·      Το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ συμμετέχει σε εξελισσόμενο μακροπρόθεσμο (2008-2014) ερευνητικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας του Διαστήματος (ESA)  με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Βιέννης για πειράματα θεμελιώδους Φυσικής από το Διάστημα  (πρόγραμμα QSPACE-ESA topical team).
·      Συνεργάζεται επίσης με το τμήμα Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Πάδοβας καθώς και με το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πολυτεχνείου της Πάδοβας (Ιταλία).
·      Στο Εθνικό Κέντρο Αστρονομίας του ΚΙΕ/ ΕΥΔΟΞΟΣ  εγκαταστάθηκε ( Σεπτέμβριος 2010)  το γερμανικής κατασκευής μεγάλο τηλεσκόπιο "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή" (διαμ. 1.4μ) στον Αίνο της Κεφαλονιάς, στο επιστημονικό πλαίσιο του  εκτελουμένου προγράμματος στρατηγικής  συνεργασίας με το ανωτέρω πρόγραμμα της ESA. Το σύστημα αυτό είναι το πλέον σύγχρονο και αριστοποιημένο για δορυφορικές παρατηρήσεις αμυδρού φωτός από διαστημικές τεχνητές και φυσικές πηγές ηλεκτροοπτικό σύστημα στην Ελλάδα ενώ επεκτείνει και  συμπληρώνει τις οργανολογικές δυνατότητες των υπολοίπων τηλεσκοπίων της χώρας μας.
·      Το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ έχει πραγματοποιήσει πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην Κεφαλονιά ως πόλος έλξης της σχετικής δραστηριότητας όπως το διεθνές συνέδριο “Advanced Technologies in Education”, το 7ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας,  με αποκορύφωμα το παγκόσμιο 2nd Heliospheric Network Workshop της NASA, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος  και της Ακαδημίας Αθηνών, το 2008.

B. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Εκπαιδεύσεως ΕΥΔΟΞΟΣ
·        Λειτουργεί στο όρος Αίνος της Κεφαλονιάς σε υψόμετρο 1040μ (επίσης στο χώρο πρώην στρατιωτικών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ) και αποτελεί επίσημο διαδικτυακό αστεροσκοπείο του εκπαιδευτικού συστήματος και το πρώτο και μόνο ρομποτικό αστεροσκοπείο της χώρας μας. Το ΕΥΔΟΞΟΣ εξυπηρετεί σχολεία και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού παρέχοντάς τους μεταξύ άλλων τηλεματική πρόσβαση στο υπερσύγχρονης τεχνολογίας ρομποτικό τηλεσκόπιο “Ανδρέας Μιχαλιτσιάνος” (ΤΑΜ) που αναπτύχθηκε στον Αίνο το 2000.

·        Είναι ένα από τα τρία σπουδαιότερα εκπαιδευτικά αστεροσκοπεία της Ευρώπης, το μεγαλύτερο τέτοιο κέντρο στην Ελλάδα και η παροχή υπηρεσιών του είχε χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στα πλαίσια του προγράμματος Preparatory and innovative actions - eLearning action plan – DG EAC/25/01)

3. Περιουσιακά Στοιχεία του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών «ΕΥΔΟΞΟΣ»

3.1 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
1.     Tα ακίνητα ΒΚ 243, ΒΚ 252 και ΒΚ 253 (μεταγεγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο Αργοστολίου)  και οι επ’ αυτών στρατιωτικές κτιριακές και εγκαταστάσεις (ένας οικίσκος πύλης, ένα κτίριο ενδιαιτήσεως, ένα κτίριο ηλεκτροπαραγωγής/μηχανουργείο, ένα κτίριο ηλεκτρονικών ελέγχου, ένα σταθμευτήριο δύο θέσεων, ένα αντλιοστάσιο, μία δεξαμενή ύδατος.
2.     Οι υπάρχουσες ιδιόκτητοι οδοί προσβάσεως στα ΒΚ 243, ΒΚ252, ΒΚ253.

3.2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

1.     4 χαλύβδινα παραβολικά ραδιοκάτοπτρα διαμέτρου 18μ με τους κυματοδηγούς αυτών
2.     4 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη DEUTZ σε μη λειτουργική κατάσταση

3.3  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ  ΣΤΟ ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ   ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ  Π.Δ

1.     Ένας τηλεπικοινωνιακός πύργος με 4 παραβολικές κεραίες
2.     1 φορητό διοπτρικό τηλεσκόπιο MEADE για το κοινό (χρήζει επισκευής του στηρίγματος
3.     Ενας μεταλλικός θόλος διαμέτρου 4.8 μ
4.     Ένα κυλινδρικό στέγαστρο (προς επισκευή/αποκατάσταση)

3.4  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΜΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ  ΣΤΟΝ ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ   ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ## ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Π.Δ
1.    Ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο διαμέτρου 51cm εντός του θόλου των 4.8μ
2.    Ένα τηλεσκόπιο διαμέτρου 60cm (ΤORUS) εντός του κυλινδρικού στεγάστρου
3.    Σειρά πεπαλαιωμένων ηλεκτρονικών  συσκευών για πιθανή μελλοντική μουσειακή έκθεση (παραχώρηση από ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στην Ν.Α.)
4.    Ενας ηλιοστάτης (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
5.    Φορητό τηλεσκόπιο CELESTRON σε στήριγμα Vixen ATLUX  σε θολίσκο fiberglassδιαμέτρου 3m(ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
6.     2 κάμερες CCD τύπου SBIG ST-7 (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
7.    μία κάμερα CCD Finger Lakes 512x512. (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
8.    Σειρά επιστημονικών βιβλίων  (οι ακριβείς  τίτλοι αναγράφονται στο σχετικό τιμολόγιο αγοράς υπό της  ΝΑ Κεφαλληνίας -Ιθάκης)
9.    Ένα ισημερινό στήριγμα PARAMOUNT  ME (Ν.Α Κεφαλληνίας )
10. Μία διάταξη  γωνιομετρητών και ένα σύστημα ειδικών καλωδιώσεων για τη λειτουργία τους (Ν.Α Κεφαλονιάς Ιθάκης)  (Ν.Α Κεφαλληνίας)
11. Μία ηλεκτρογεννήτρια 40 KVA (Ν.Α Κεφαλληνίας)
12. Ένα τριφασικό on-line UPS AROS  σε θερμομονωτικό θάλαμο προστατευόμενο από δύο αντιυπερτασικά Raycap 200KA και 100KA.  (ΝΑ Κεφαλληνίας)
13. Ένα κατοπρικό τηλεσκόπιο 1.4m  εντός θόλου αλουμινίου διαμέτρου 7m με το σύστημα ηλεκτρονικού του ελέγχου. (Ν.Α Κεφαλληνίας)
14. switches οπτικών ινών και χαλκού (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
4.  Προγραμματικές συμβάσεις/δεσμεύσεις με άλλους φορείς
Το Ιδρυμα έχει συνάψει δύο εν ισχύι Προγραμματικές Συμβάσεις με την Ν.Α Κεφαλληνίας και Ιθάκης μεταβιβασθείσες στην  ΠΕΚ.
1.     Με την πρώτη συμφώνησε ότι θα αναλάβει να αποτελεί τον μελλοντικό φορέα χρήσης των ερευνητικών υποδομών που αναβάθμισε η  Ν.Α μετά την παράδοσή τους (τηλεσκόπιο 1.4m).
2.     Με την δεύτερη δεσμεύτηκε να μελετήσει να τοποθετήσει  και να υποστηρίξει (με διάθεση προυπάρχοντος ποσού ίσου με τις επιχορηγήσεις του ΚΙΕ)  τον αναγκαίο οργανολογικό εξοπλισμό γενικής χρήσεως που θα συμπληρώσει το τηλεσκόπιο των 1.4μ και παράλληλα να μελετήσει και να αναπτύξει αδαπάνως θερμογραφικό σύστημα επιτήρησης της βορείας πλευράς του Δρυμού (εκκρεμούν ενέργειες της Περ. Ενότητας Κεφαλληνίας-Ιθάκης  ως διάδοχος της Ν.Α- διαγωνισμοί προμήθειας σε εξέλιξη).

5. Πλήθος και διάκριση του προσωπικού σε κατηγορίες
Το ερευνητικό προσωπικό του ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ εκ της φύσεως και του ειδικού χαρακτήρα του ως σύμπλεγμα δύο μακρόθεν ελεγχομένων αστεροσκοπείων απαρτίζεται από τους επιστήμονες/ερευνητές της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας που υποβάλλουν προγράμματα για την επιστημονική χρήση των προηγμένων διατάξεων των δύο αστεροσκοπείων του Κέντρου, καθώς επίσης από τους συνεργαζόμενους επί τη βάσει προγραμματικών συμφωνιών με άλλα ιδρύματα και Πανεπιστήμια  των οποίων ο αριθμός κυμαίνεται. Παράλληλα το ΚΙΕ διατηρεί τον σταθερό πυρήνα των 8 συνεργαζομένων ερευνητών που συνετέλεσαν στην δημιουργία του οι οποίοι κατέχουν μόνιμες θέσεις στην Ανωτάτη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στο ευρύτερο επιστημονικό Προσωπικό του ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ περιλαμβάνονταν οι δύο διδάκτορες που στελέχωναν το Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας της Ν.Α Κεφαλληνίας και Ιθάκης στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβανόταν θεσμοθετημένα και η διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος
Τεχνικό προσωπικό του ΚΙΕ δεν υπάρχει διότι προσλαμβάνεται στη βάση συνάψεως συμβάσεων από την ελληνική αγορά παροχής υπηρεσιών ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες.
Ολοκληρωμένη Τεχνική συνδρομή παρέχεται όμως σύμφωνα με τον νόμο των  ΝΠΔΔ από το σύνολο του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Κεφαλληνίας Ιθάκης, ενώ το αυτό ισχύει καθ’ οικονομίαν και για τις οικονομικές της Υπηρεσίες.
Εκκρεμεί αίτημα για δημιουργία λελογισμένου αριθμού νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες και τεχνολόγους .

6. Στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης του την τελευταία πενταετία καθώς εκτιμήσεις για την μελλοντική του εξέλιξη
Η τεχνολογική επένδυση στο ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ την τελευταία 5-ετία (2005-2010) ανήλθε στο ποσόν των 1.300.000 ευρώ μετά από διεκδίκηση ανταγωνιστικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Την προηγούμενη πενταετία (2000-2005) ανήλθε στο ποσόν των 70.000 ευρώ, ενώ έως το 2000 δεν ξεπέρασε τα 150.000 ευρώ. Η προβλεπόμενη τακτική κρατική επιχορήγηση του ΚΙΕ παραμένει κάτω των 5.000 ευρώ.  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ΚΙΕ έχει φιλόδοξη αλλά συνετή πορεία με θετικότατες αναπτυξιακές προοπτικές.  
Οι παραπάνω επενδύσεις  προσδίδουν την προστιθέμενη αξία σε εκείνη των πρώην στρατιωτικών εγκαταστάσεων που συναποτελούν την περιουσία του ΚΙΕ και το αναδεικνύουν βαθμιαία σε διεθνή πόλο έλξης και πεδίου δοκιμών ρομποτικής αστρονομικής οργανολογίας καθώς και άλλων ειδικών πειραμάτων εχόντων διαστημική συνιστώσα, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενα ιδρύματα του εξωτερικού και τον ΕΟΔ.


7. Τεκμηρίωση των οικονομικών αναγκών που υπαγορεύονται από την ανάγκη διατήρησης σε καθεστώς συνεχούς επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και αειφορίας.


7.1  Αντικειμενικός σκοπός ακολουθούσας ανάλυσης:
επαναπροσδιορισμός του απαιτούμενου κόστους λειτουργίας του ΚΙΕ/Εύδοξος από 2012-2020 με βάση την έως τώρα λειτουργική εμπειρία και τις νέες ανάγκες.

Ως αναγκη τίθεται  η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα εξασφαλίσουν :

1.     την παροχή του ελάχιστου δυνατού συνόλου υπηρεσιών, που θα ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις όπως αυτές έχουν ανακύψει και καταγραφεί κατά την πορεία της έως σήμερα λειτουργίας. Ειδικώτερα απαιτείται εργασία και μέσα για τις μέριμνες:
a.     διαφύλαξης και ασφάλειας της οργανολογικής, κτιριακής, ηλεκτρομηχανολογικής επιστημονικής περιουσίας
b.     επίτευξης καθημερινής επιχειρησιακής ετοιμότητας και διαρκούς συντήρησης των σημαντικότατων επιστημονικων διαταξεων στο όρος Αίνος ώστε να υφίσταται η αναγκαία τεχνική υποστήριξη των επιστημόνων/χρηστών από Ελλάδα και εξωτερικό, όπως γίνεται στα ανα την υφήλιο παρόμοια κέντρα.
c.      Υποστήριξης του ρεύματος εκπαιδευτικού τουρισμού και της ζήτησης παροχής εκλαικευτικών υπηρεσιών στους μαθητές των σχολείων της Κεφαλλονιάς και Ιθάκης
d.     Υποστήριξη της επισκεψιμότητας για ικανοποίηση της ζήτησης μορφωτικών υπηρεσιών από το ευρύ τοπικό κοινό και το κοινό του θεματικού τουρισμού εγχώριο και ξένο.
2. Αειφόρο επιστημονική ανάπτυξη και  εξέλιξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως διακριτή επιστημονική οντότητα, σύμφωνα με το κατεχόμενο Στρατηγικό Πρόγραμμα του ΚΙΕ/ «Εύδοξος», τις διεθνείς τάσεις και προτεραιότητες  αλλά και τα παράλληλα επί μέρους επιστημονικά ενδιαφέροντα των υπηρετούντων στελεχών


7.2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΙΕ/ΕΎΔΟΞΟΣ:

.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  Αναλυτικού Προσδιορισμού  Ελαχίστου Κόστους Λειτουργίας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Ελάχιστο κόστος  για την μη αυτοσυντηρούμενη επιστημονική ανάπτυξη του ΚΙΕ (δηλαδή δυνατή μόνο η έρευνα από τρίτους με χρήση των εγκαταστάσεων ή αποκλειστικά μέσω διεκδίκησης προγραμμάτων κατά τις περιόδους που αυτά προκηρύσσονται) και την ικανοποιητική εκπαιδευτική ανάπτυξη (δηλαδή υποστήριξη του ρεύματος σχολικού τουρισμού και επισκεπτών από το ευρύ κοινό).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επιστημονικές Υπηρεσίες
Τεχνολογικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Διοίκησης
Υπηρεσίες Φύλαξης
Κοστος σε Ισοδύναμα ανθρωποέτη
2
1
0
1
Συνοπτική Περιγραφή

Κόστος παροχής τεχνικής στήριξης νυκτός «βοήθειας νυκτός» /ημερήσια λειτουργική διατήρηση τηλεσκοπίων

 Κόστος διοργάνωσης πραγματοποίησης ξεναγήσεων ευρέος κοινού επισκεπτών

Κόστος οργάνωσης παρουσιάσεων, παρατηρήσεων ξεναγήσεων και εκλαίκευσης μαθητικού εκπαιδευτικού τουρισμού

Κόστος υποστήριξης Μηχανικών βοηθητικών Συστημάτων

Κόστος συντήρησης κτιριακών υποδομών και ανοικτών χώρων της Αστρονομικής Βάσης Αίνου Κεφαλληνίας

Κόστος διαρκούς υποστήριξης υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων.   

Κόστος Υποστήριξης και εξέλιξης συστημάτων ελέγχου τηλεσκοπίων και δικτύωσης

Κόστος Υπηρεσιών άσκησης παραλλήλων
 καθηκόντων «βοηθού νυκτός»/χειριστού τηλεσκοπίων σε 3 διαφορετικά τηλεσκόπια και σε παράλληλες βάρδιες με τους ερευνητές

Κόστος υπηρεσιών διοκητικής υποστήριξης

Κόστος υπηρεσιών φύλαξης Μία 8-ωρη φυλακή (βάρδια) για κάλυψη ασφαλείας ανα 24ωρο κυλιόμενη με τους ερευνητές
Ετήσιο  Κόστος (ευρώ)
2 x 18000
1x16.000
0
1x12000
Ετήσια Δαπάνη συντήρησης κατεχομένης οργανολογίας.
Ανταλλακτικά, αποκατάσταση φθορών, προληπτική συντήρηση,  4 τηλεσκοπίων

11.000


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
75000